LME OFFICIALS USD PER TONNE
Währung:   KASSA 3 MONATE
DATUM Bid Ask Bid Ask
Kupfer 24.Jun 5916 5917 5932 5932.5
Aluminium 24.Jun 1746.5 1747.5 1772.5 1773
Zink 24.Jun 2577.5 2578 2461 2461.5
Nickel 24.Jun 12060 12065 12125 12130
Blei 24.Jun 1887 1887.5 1896 1897
Zinn 24.Jun 19050 19075 18950 18955
Al.Alloy 24.Jun 1145 1155 1130 1180
Stahl - - - - -
Schrott-Zuschlag 11.Jun 214 EUR

Vortagesschlußkurse LME
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
Kupfer Kassa USD (officials)
3 Monate 6 Monate 12 Monate 3 Jahre 5 Jahre