LME OFFICIALS USD PER TONNE
Währung:   KASSA 3 MONATE
DATUM Bid Ask Bid Ask
Kupfer 06.Jun 5588 5588 5607 5607
Aluminium 06.Jun 1553.5 1553.5 1579 1579
Zink 06.Jun 2038.5 2038.5 2042 2042
Nickel 06.Jun 12785 12785 12857 12857
Blei 06.Jun 1749.5 1749.5 1767.5 1767.5
Zinn 06.Jun 16425 16425 16200 16200
Al.Alloy 05.Jun 1210 1210 1210 1210
Stahl - - - - -
Schrott-Zuschlag 11.May 180.1 EUR

Vortagesschlußkurse LME
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
Kupfer Kassa USD (officials)
3 Monate 6 Monate 12 Monate 3 Jahre 5 Jahre